کتابخانه دانشکده مهندسی مکانیک
۱۳۹۶/۱/۷
English
 
تسويه حساب
 
      دانشجوياني كه به هر دليل نياز به تسويه حساب با كتابخانه را دارند، موظفند طبق مراحل زير اقدام نمايند:
 
  •   بازگرداندن منابع به كتابخانه مكانيك و ساير كتابخانه هاي دانشگاه
  •   تسويه حساب مالي با كتابخانه (در صورت لزوم)
  •   ارائه پايان نامه
         *  دانشجويان كارشناسي كه واحد پايان نامه را گذرانده اند، موظفند يك نسخه از پايان نامه خود را كه به تأييد استاد راهنما رسيده است، به همراه CD فايل Word و PDF به كتابخانه ارائه دهند.
           *  دانشجويان تحصيلات تكميلي موظفند يك نسخه از پايان نامه خود را كه به تأييد هيأت داوران رسيده است، به همراه CD فايل Word و PDF به كتابخانه ارائه دهند.
  •   تسويه حساب با كتابخانه مركزي و طرح غدير براي دانشجويان تحصيلات تكميلي
           *  تمامي دانشجويان تحصيلات تكميلي (اعضاي طرح غدير و غير اعضا) جهت تسويه حساب طرح غدير بايد با كتابخانه مركزي تسويه حساب نمايند.
 
      

1395/06/28 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد