کتابخانه دانشکده مهندسی مکانیک
|
۱۳۹۶/۱/۷
English
 
امانت

 

امانت گرفتن منابع تنها براي اعضاي كتابخانه و اعضاي طرح غدير امكان‌پذير است. تعداد كتاب‌هايي كه اعضاء كتابخانه مي‌توانند به طور همزمان در امانت داشته باشند، به شرح زير است:

 

اعضا

تعداد جلد

دانشجويان كارشناسي

4

دانشجويان كارشناسي ارشد

6

دانشجويان دكترا

8

اساتيد

12

كاركنان

5

دانشجويان ساير دانشكده ­هاي دانشگاه

1

اعضاي طرح غدير

1

 

نكات مهم:

      ۔ مدت امانت كتاب‌هاي غير مرجع دو هفته است كه بنا به صلاح‌ديد كتابخانه اين مدت قابل تمديد خواهد بود. تمديد كتابي كه رزرو شده است، به هيچ وجه امكان پذير نيست.
      ۔ در صورت تمايل به مطالعه ساعتي كتاب‌ها و يا در شرايطي كه مدت امانت كتابي بنا به صلاحديد كتابخانه محدود شده است، اعضاي كتابخانه مي‌توانند با ارائه كارت دانشجويي براي مدت معين شده از كتاب استفاده نمايند.
      ۔ مدت زمان امانت براي برخي كتاب‌هاي درسي و يا كتاب‌هايي كه كاربران زيادي دارند، محدود است. براي اطلاع بيشتر از شرايط كتاب مورد نظر خود، از كتابدار بخش امانت راهنمايي بخواهيد.
      ۔ دانشجويان ساير دانشكده‌هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌توانند با همراه داشتن كارت دانشجويي خود، از خدمات امانت استفاده كنند. ساير خدمات كتابخانه نيز به اين دانشجويان ارائه مي‌گردد.
      ۔ در حال حاضر به دليل تغيير سامانه غدير، خدمات امانت به اعضاي طرح غدير انجام نمي شود.
 
 
 
 
 
 

 

1395/06/23 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد